A los gatos les da pereza comer todos los días, todos los días a la hora de comer, hay todo tipo de expresiones para evitar comer.

https://image2.affcoder.com/storage/images/1693196827UQVF2WV5nKteaJNJEw5l.jpg

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *